Przejdź do treści

Regulamin

Zasady korzystania ze strony ponpran.pl

Definicje

 1. „Regulamin” – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego www.ponpran.pl
 2. „Strona internetowa”- strona internetowa umieszczona pod adresem URL https://www.ponpran.pl/, którego właścicielem jest firma PON-PRAN.
 3. „Użytkownik” – każdy użytkownik strony www.ponpran.pl, korzystający z niej niezależnie od rodzaju urządzenia wykorzystywanego w tym celu oraz czasu i miejsca korzystania.
 4. „Firma” oraz „PON-PRAN” – PON–PRAN Karol Poneta spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 46C, 54-613 Wrocław, NIP: 8982271821, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000939873, prowadząca działalność pod adresem ul. Krzemieniecka 17, 54-613 Wrocław.
 5. „Formularz kontaktu” – interaktywny moduł służący do wysyłania wiadomości przez serwis www do firmy PON-PRAN. Na stronach serwisu zamieszone są różne formularze, które kierują przesyłane wiadomości do odpowiednich działów w firmie.

Sposób korzystania z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji plików cookies. Ich wyłączenie możliwe jest z poziomu ustawień używanej przeglądarki internetowej, jednak należy pamiętać, że może to skutkować niepoprawnym działaniem strony.
 2. Przeglądanie opisów oferty i firmy jest całkowicie nieodpłatne. Nieodpłatne są także odpowiedzi na zadane pytania związane z wyceną oraz innymi aspektami świadczonych usług.
 3. Korzystanie z formularzy kontaktu wymaga akceptacji polityki prywatności oraz podlega czasowym limitom w wysyłaniu kolejnych wiadomości.
 4. Firma PON-PRAN zastrzega sobie własność intelektualną wszelkich opisów i zdjęć (za wyłączeniem zdjęć pochodzących z tzw. banków zdjęć), a także wszelkich innych treści zamieszczonych na serwisie. Kopiowanie i wykorzystanie ich wymaga każdorazowej zgody firmy PON-PRAN w formie pisemnej.
 5. Przedstawione na serwisie oferty oraz ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, a tylko zaproszenie do jej zawarcia w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego. Przedstawienie wiążącej oferty przez firmę PON-PRAN wymaga każdorazowo poznania wszystkich okoliczności i parametrów związanych z mającą być świadczoną usługą.

Postanowienia końcowe

 1. Firma PON-PRAN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu strony lub błędy w jej funkcjonowaniu.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące działania strony należy zgłaszać na adres kontakt@ponpran.pl
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowania przepisy prawa polskiego.

Partnerzy

Jak do nas dojechać?

Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy