Przejdź do treści

Polityka prywatności

Dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane

Pliki cookies

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.ponpran.pl oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki użytkownika, aby lepiej realizować nasze usługi. Przekazujemy do przeglądarki sieciowej użytkownika niewielki plik, który będzie przechowywany na jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer internetowy. Pliki tego typu nazywane są „ciasteczkami” (po angielsku „cookies”). Taki plik nie może zostać odczytany przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał jego transmisji. Jest on przez nas wykorzystywany do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji co do informacji określonego typu. Większość takich „ciasteczek” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub „odwiedzin”.
 2. W plikach cookies przechowuje się informacje, których Serwis może potrzebować, aby:
 • dostosować się do sposobów korzystania z niego przez użytkowników,
 • zbierać dane statystyczne dotyczące Serwisu, np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej.
 1. Pliki cookies nie są szkodliwe, ani dla użytkowników, ani ich dla ich komputerów oraz zapisanych na nich danych, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Administrator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki mogą być umieszczone na stronach serwisu www.ponpran.pl.
 2. Pliki cookies można wyłączyć w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć w ustawieniach każdego programu.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest PON–PRAN Karol Poneta spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krzemieniecka 46C, 54-613 Wrocław, NIP: 8982271821, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000939873. (dalej: Administrator).
 2. Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ponpran.pl
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwiony interes prawny Administratora, tj. wykonanie działań w stosunku do klienta albo potencjalnego klienta lub przedstawiciela klienta albo przedstawiciela potencjalnego klienta Administratora w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych wskazanych w treści korespondencji mailowej jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej.
 4. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Administratorem przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Administratora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom stale współpracującym z Administratorem przy realizacji ww. celów (m. in. kancelariom prawnym, doradcom podatkowym oraz innym podmiotom niezbędnym do realizacji ww. celów). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Administratorem a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Administratorem i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Administrator informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Administratorem lub realizacji umowy przez Administratora. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tych celów, tj. realizację umowy lub zamiaru jej zawarcia.

Partnerzy

Jak do nas dojechać?

Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy