Przejdź do treści

Aktualności

sprawdź co u nas nowego

Zapewnienie czystości w galeriach handlowych i sprzątanie końcowe

2022 | 04 | 28

Bieżące dane organizacji zrzeszających operatorów centrów handlowych wskazują, że średnia liczba Klientów standardowej galerii handlowej w dzień pracy może wahać się od 12 do ponad 20 tysięcy.

Wartości te zależą oczywiście od lokalizacji placówki i innych specyficznych czynników, ale można uznać, że miejsca tego typu muszą obsłużyć ruch kilkunastu tysięcy Klientów dziennie. Te same dane podają, że tylko 4 procent konsumentów deklaruje, że nie odwiedza galerii handlowych.

Dla właścicieli i najemców sklepów powyższe liczby są z jednej strony powodem do radości, z drugiej jednak strony oznaczają konieczność stałego utrzymania najwyższego poziomu czystości i porządku w swoim środowisku sprzedaży. Dokładnie umyte okna, witryny, podłogi, które lśnią, aromamarketing, pozbawione zabrudzeń lady i półki – to najbardziej zauważalne elementy zapewniające poczucie komfortu Klientowi. Ostatecznie, czystość przekłada się na wzrost sprzedaży i renomę sklepu.  Sprzątanie galerii handlowej – czystość jest wartością

Myśląc o utrzymaniu czystości, jako czynniku, który w wymierny sposób przekłada się na dochód galerii handlowej, należy postrzegać go szerzej. Uwagę należy poświęcić całej przestrzeni obiektu wykraczającej daleko poza same sklepy: chodzi o alejki, punkty gastronomiczne, windy i schody ruchome, sanitariaty, otoczenie budynku. W trakcie zakupów Klient w ciągu kilkudziesięciu minut przemieszcza się przez kilka obszarów pełniących różne funkcje, za każdym razem mniej lub bardziej świadomie oceniając poziom ich czystości.  

Warto przy tym zauważyć, że wszelkie uchybienia zostaną przez kupujących od razu wychwycone i zapamiętane natomiast zachowany wysoki poziom czystości będzie odbierany jako coś oczywistego i normalnego. To oznacza, że poprzeczka dla zarządcy obiektu jest zawieszona naprawdę wysoko. Przykładem niech będą zaniedbane i zanieczyszczone toalety: trudno o szybszą drogę to zrujnowania wizerunku miejsca oraz zniechęcenia Klienta do powtórnych odwiedzin. Traktując czystość, jako wartość biznesową operator galerii dostaje do ręki konkretne narzędzie budowania długotrwałej, dobrej relacji z kupującymi oraz szansę na pomnożenie zysków. Porządek jest elementem przewagi biznesowej

Sprzątanie codzienne     

Zapewnienie prawidłowego poziomu codziennego sprzątania na obiekcie tak dużym i zróżnicowanym, jak galeria handlowa wymaga profesjonalnych działań. Na czym powinny się one opierać? Niezbędne jest wcześniejsze stworzenie kompleksowego planu higieny oraz harmonogramu sprzątania. Tylko takie, holistyczne i przemyślane podejście do tego zagadnienia poprzedzone wnikliwym rozpoznaniem specyfiki obiektu pozwala na skuteczną pracę firmie sprzątającej. Przykładowy zakres sprzątania codziennego obejmuje m.in.: 

 • mycie wszystkich rodzajów podłóg,
 • czyszczenie stanowisk sprzedaży i elementów ekspozycji,
 • czyszczenie sanitariatów, 
 • mycie przeszkleń, luster,
 • wymiana i uzupełnienie worków, ręczników papierowych, środków czystości,
 • opróżnianie koszy na śmieci,  
 • zapewnienie czystości na zewnątrz budynku.

Musimy pamiętać, że pełne sprzątanie galerii handlowej jest możliwe dopiero w godzinach zamknięcia – nocą. W ciągu dnia czystość jest podtrzymywana przez serwis dzienny, który dyskretnie reaguje na zabrudzenia i działa w dużym stopniu doraźnie.   

Sprzątanie sezonowe, gruntowne i specjalistyczne

Galerie handlowe są budynkami wymagającymi: z racji swojej kubatury, przeznaczenia i intensywnego użytkowania niezbędne jest przeprowadzanie w nich sprzątania okresowego, gruntownego i specjalistycznego

Czyszczenie okresowe realizowane jest z określoną częstotliwością, która została zdefiniowana w planie higieny obiektu (raz do roku, raz na kwartał, co miesiąc). Ten typ sprzątania charakteryzuje się wykorzystaniem przez firmy profesjonalnych maszyn czyszczących, specjalistycznych środków czystości oraz posiadanej wiedzy. Wynika to z charakteru zabrudzeń, które gromadzą się przez dłuższy czas i wnikają w powierzchnię. Najczęściej zabiegom tym podlegają przeszklenia, stolarka okienna, tapicerka. Przykładem takich okresowych działań w galerii handlowej jest czyszczenie ciągów wentylacyjnych, elewacji i elementów konstrukcji dachu.

W przypadku doczyszczania gruntownego należy mieć na uwadze, że do jego przeprowadzenia konieczne jest chwilowe wyłączenie danej przestrzeni z użytku. Dostęp do czyszczonej powierzchni musi być swobodny. Temu rodzajowi czyszczenia podlega w przypadku galerii handlowych np. tapicerka i obicia mebli stojących w alejkach pomiędzy sklepami lub czyszczenie wycieraczek znajdujących się w obrębie wejść. Gruntowne doczyszczanie obejmuje często konserwację i impregnację danych powierzchni.

Doczyszczanie specjalistyczne wykonać może wyłącznie profesjonalna firma sprzątająca. Jeszcze do niedawna wiązało się ono w dużym stopniu z usługami ozonowania i kompleksowego dezynfekowania pomieszczeń. Obecnie popyt na tę usługę znacznie zmalał. Nie zmienia się natomiast zapotrzebowanie zarządców galerii handlowych na polimeryzację podłóg. Przeprowadzana regularnie obejmuje ona zarówno zdjęcie starych warstw, jak również bezbłędne nałożenie nowych polimerów. Doczyszczanie specjalistyczne obejmuje zaplecze magazynowe (a także biura, schowki, pomieszczenia socjalne) ukryte przed wzrokiem Klientów, ale ważne dla funkcjonowania sklepów. Czyszczenie specjalistyczne np. infrastruktury magazynu (np. korytek kablowych, czy szachtów prądowych oraz elementów regałów) wchodzi w zakres usługi.  Kompleksowe utrzymanie czystości: w środku i na zewnątrz

Tereny otaczające galerię handlową lub wielkopowierzchniowy sklep także są przestrzenią, która musi być utrzymana w czystości. Ze zrozumiałych względów działania z nią związane są uzależnione od bieżącej pogody i pory roku. Zimą większość prac dotyczy odśnieżania i usuwania oblodzeń oraz sopli lodowych i zabezpieczania chodników, tak by były bezpieczne dla Klientów. 

W cieplejszych miesiącach utrzymanie czystości koncentruje się również na sprzątaniu rozległych parkingów przylegających do budynku, zamiataniu dróg dojazdowych i chodników, usuwaniu plam po olejach, doczyszczaniu kostki brukowej, utrzymaniu i pielęgnacji zieleni.

Sprzątanie końcowe sklepów wielkopowierzchniowych

Branża handlowa sięga również po usługi profesjonalnych firm sprzątających w kluczowych momentach rozwoju swojego biznesu: tuż przed otwarciem nowego sklepu. Trzeba pamiętać, że już po postawieniu budynku np. hipermarketu, a jeszcze przed jego udostępnieniem kupującym, pozostaje ogrom prac porządkowych do wykonania: sprzątanie, mycie i doczyszczanie regałów, lodówek, posadzek, sanitariatów, pomieszczeń biurowych i socjalnych to tylko część z nich. Oprócz tego należy umyć wszystkie przeszklenia, ściany oraz elementy elewacji zewnętrznej. Cała usługa wymaga profesjonalnych środków i wiedzy z jednej strony oraz doskonałej koordynacji pracy z drugiej. Najczęściej tuż przed otwarciem na obiekcie wciąż pozostają ekipy budowlane wykańczające instalacje. Niewchodzenie sobie w drogę w takich warunkach to efekt właściwego zarządzania swoimi działaniami. PON-PRAN – profesjonalne sprzątanie końcowe obiektów handlowych, kompleksowe utrzymanie czystości

Przygotowanie obiektów handlowych do otwarcia i zapewnienie im kompleksowej czystości przez cały rok wymaga pracy profesjonalnej firmy sprzątającej. PON-PRAN jest firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży utrzymania czystości

Zapewniamy pełen pakiet usług sprzątania oraz dostawy środków czystości (chemii profesjonalnej i gospodarczej), worków na odpady, artykułów higienicznych, środków BHP dla branży handlowej. Służymy doradztwem i wsparciem naszym Partnerom biznesowym. 

Skorzystaj z naszych usług i doświadczenia:

  Zapytaj o ofertę dla siebie

  Zadzwoń

  Napisz

  Wyślij wiadomość

  Wyślij zapytanie


  Partnerzy

  Jak do nas dojechać?

  Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy