Przejdź do treści

Aktualności

sprawdź co u nas nowego

Czyszczenie wentylacji w zakładach produkcyjnych, biurach, gastronomii

2022 | 05 | 20

Wentylacja mechaniczna (nazywana inaczej rekuperacją) jest procesem wymiany powietrza w pomieszczeniach. Powietrze będące dotychczas w obiegu zostaje wyciągnięte na zewnątrz, a do środka pomieszczenia nawiewane jest mechanicznie świeże powietrze, które dodatkowo może być poddane filtracji. Prawidłowe czyszczenie wentylacji mechanicznej jest gwarancją jej skuteczności.

Wentylacja mechaniczna stanowi złożony system. Wentylatory i filtry sterują wymianą powietrza w całym budynku. Dzięki ciągłości ich pracy dopływ świeżego powietrza ma charakter stały. Spotykana w budownictwie wentylacja grawitacyjna ma znacząco odmienny charakter – jej funkcjonowanie jest zależne od aktualnych warunków atmosferycznych poza budynkiem.


czyszczenie wentylacji przemysłowej
czyszczenie wentylacji w fabryce
czyszczenie wentylacji w zakładzie przemysłowym

Wentylacja mechaniczna pełni bardzo ważną funkcję i jest standardem w zakładach produkcyjnych każdego typu oraz budynkach użyteczności publicznej, biurach, halach magazynowych. Jednak to właśnie w przypadku zakładów produkcyjnych jej rola jest kluczowa dla bezpieczeństwa pracy i ciągłości produkcji. Niwelacja toksycznych oparów, zapewnienie właściwej wilgotności w pomieszczeniach, eliminacja łatwopalnych gazów to tylko niektóre z zadań, którym musi podołać tego typu instalacja w środowisku przemysłowym.

Sprawna wentylacja jest istotnym elementem systemu bezpieczeństwa pracy, definiowanego przez przepisy sanitarno-pożarowe. Doskonałym przykładem jest czyszczenie wentylacji tłuszczowej w gastronomii. Osadzający się tłuszcz jest substancją łatwopalną, wydziela również specyficzny zapach, który łatwo przenika do gości lokalu.

Brudna instalacja wentylacyjna – skutki zaniedbań

Wentylacja odpowiednio dostosowana do specyfiki budynku, właściwie zaprojektowana i zainstalowana to dopiero pierwszy krok na drodze do odpowiedniej jakości powietrza. Niezbędne jest właściwe użytkowanie systemu wentylacyjnego. Innymi słowy: jeżeli wentylacja ma działać prawidłowo, musi być czysta. Osadzające się w kanałach wentylacyjnych i na filtrach zanieczyszczenia, grzyby i bakterie są odpowiedzialne za pojawienie się wśród pracowników:

 • kaszlu,
 • poczucia senności i zmęczenia, 
 • bólu głowy, 
 • reakcji skórnych. 

Jeszcze większym zagrożeniem jest niesprawna z powodu brudu wentylacja, której zadaniem jest odsysanie toksycznych substancji powstających w toku produkcji w fabryce. 

Czyszczenie wentylacji – jak przebiega?

Wyróżnić można dwie ogólne formy czyszczenia wentylacji:

 • czyszczenie na sucho (szczotki mechaniczne, specjalistyczne odkurzacze, czyszczenie powietrzem pod ciśnieniem),
 • czyszczenie na mokro (wykorzystanie pary wodnej, wody pod ciśnieniem i środków chemicznych).

czyszczenie wentylacji

Mechaniczne czyszczenie wentylacji

Podstawową metodą mechanicznego czyszczenia wentylacji jest wymiatanie. Może być ono dokonane za pomocą różnorodnych urządzeń. W przypadku rozległych i skomplikowanych instalacji stosuje się zdalnie sterowane roboty zdolne do wyczyszczenia powierzchni wszystkich ścian wewnętrznych (robot omiata ściany, odkurzacz zasysa oderwany brud). Oprócz tego stosuje się szczotki obrotowe różnego typu pozwalające na usunięcie odpadów zalegających w przewodach.

Czyszczenie wentylacji środkami chemicznymi i dezynfekującymi

Stosując środki chemiczne do czyszczenia wentylacji, należy sięgać wyłącznie po te, atestowane przez Państwowy Zakład Higieny. Preparat jest nanoszony najczęściej w formie oprysku. Profesjonalna firma czyszcząca wentylację gwarantuje bezpieczne wykonanie tej usługi: po wykonaniu dezynfekcji należy przewietrzyć wszystkie pomieszczenia zgodnie z kartą produktu i zaleceniami producenta. To zadanie dla fachowców.

Profesjonalne czyszczenie wentylacji powinno obejmować następujące etapy:

 • dokładną i kompleksową inspekcję wszystkich kanałów i przewodów wentylacyjnych oraz wykonanie pomiarów jakości powietrza,
 • całkowite czyszczenie mechaniczne instalacji wentylacyjnej z uwzględnieniem wszystkich podzespołów,
 • dokładną dezynfekcję wszystkich kominów i przewodów wentylacyjnych przy użyciu profesjonalnych i dedykowanych środków.

Jednocześnie każda instalacja jest inna, a specyfika miejsca, w którym pracuje, wiąże się z potrzebą indywidualnego dostosowywania działań i środków przez firmę sprzątającą. Trafna diagnoza stanu czystości, charakteru zabrudzeń, posiadanie odpowiednich narzędzi i dostępu do dobrej chemii – te czynniki pozwalają na rozróżnienie poziomu świadczonych usług pomiędzy poszczególnymi firmami sprzątającymi. W przypadku rozbudowanych instalacji firmy wykorzystują rusztowania oraz podnośniki wysokościowe.

Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej

Dezynfekcja instalacji wentylacyjnej wiąże się z potrzebą usunięcia groźnych dla ludzkiego zdrowia i życia drobnoustrojów. Jedną z najczęściej kolonizujących kanały wentylacyjne bakterii jest Legionella powodująca chorobę zakaźną zwaną legionellozą.

Źle działająca i brudna wentylacja sprzyja wzrostowi temperatury i wilgotności w pomieszczeniach. Tworzy się tym samym idealne środowisko dla rozwoju różnych mikroorganizmów oraz grzybów pleśniowych. Ich obecność wpływa negatywnie na samopoczucie pracujących tam osób. Wyczyszczona i sprawna wentylacja oznacza zapewnienie wysokiego komfortu pracy i ochronę zdrowia pracowników.

Czysta i dzięki temu sprawna wentylacja jest również elementem bezpieczeństwa przeciwpożarowego – utrudnia rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożarów oraz zapewnia odprowadzanie toksycznego dymu i gazów.

Czysta wentylacja – po czym poznać, że wentylacja wymaga czyszczenia?

Co wskazuje na to, że wentylacja znajdująca się w pomieszczeniu wymaga wyczyszczenia? Jednym z pierwszych sygnałów jest nagły i utrzymujący się wzrost temperatury oraz głośniejsza niż dotychczas praca urządzenia. Kolejnym znakiem jest pojawienie się grzybów i pleśni na ścianach (w szczególności narożnikach). Warto również przyjrzeć się uważnie kratkom wentylacyjnym – nagromadzony na nich osad, kurz i tłuszcze to sygnał, że wewnątrz kanału może być jeszcze gorzej.

Metodą, która pozwala precyzyjnie ocenić stan wentylacji od wewnątrz, jest wprowadzenie specjalistycznych kamer inspekcyjnych do instalacji, dzięki czemu można precyzyjnie określić stopień i charakter zanieczyszczeń. Profesjonalna firma czyszcząca wentylację nie tylko przeprowadzi samą usługę, ale również rozplanuje cały cykl kolejnych przeglądów czystości oraz samego doczyszczania.W firmie PON-PRAN od kilkunastu lat świadczymy usługi profesjonalnego czyszczenia przewodów wentylacyjnych

OFERUJEMY:

 • czyszczenie przewodów wentylacyjnych metodą suchą (czyszczenie mechaniczne i pneumatyczne),
 • doczyszczanie kanałów wentylacyjnych metodą mokrą (parą lub z wykorzystaniem środków chemicznych),
 • dezynfekcję wentylacji.


CZYŚCIMY WENTYLACJE M.IN. W:

 • w biurowcach,
 • obiektach handlowych,
 • zakładach produkcyjnych,
 • obiektach gastronomicznych,
 • obiektach użyteczności publicznej.

Dołącz do grona setek zadowolonych Klientów i sprawdź nasze możliwości!

  Zapytaj o ofertę dla siebie

  Zadzwoń

  Napisz

  Wyślij wiadomość

  Wyślij zapytanie


  Partnerzy

  Jak do nas dojechać?

  Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy