Przejdź do treści

Aktualności

sprawdź co u nas nowego

Uwaga! Zmiany w zakresie opłat za opakowania plastikowe od 1 stycznia 2024.

2024 | 01 | 26
ISO 2600:2021

Poniższa informacja dotyczy klientów zamawiających następujące opakowania plastikowe lub zawierające plastik:

  • kubki na napoje oraz wieczka
  • pojemniki na żywność

Jednocześnie informujemy, że mamy w ofercie opakowania z certyfikatem wielokrotnego użytku, które nie podlegają regulacjom SUP.


Szanowni Klienci!

Od dnia 01.01.2024 roku na podstawie:

– ustawy z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,

– rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.12.2023 roku w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami, jako sprzedawca hurtowy tego typu opakowań

jesteśmy zobowiązani do pobierania i odprowadzania od użytkownika końcowego opłaty wskazanej w rozporządzeniu.

Zgodnie z ustawą § 2 11 ac) przez użytkownika końcowego – rozumie się przez to podmiot nabywający produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub napoje lub żywność w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych w celu ich wykorzystania na potrzeby własne, bez dalszej odsprzedaży;

W powszechnej interpretacji (brak jest urzędowych wytycznych) użytkownikiem końcowym jest osoba fizyczna kupująca tego typu opakowania na własny użytek lub firma, urząd, instytucja kupująca te opakowania do użytku wewnętrznego (kubki do kawy dla pracowników, kubki do wody przy dystrybutorach itd.). Użytkownikiem końcowym nie jest zatem firma kupująca te opakowania do dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej działalności handlowej lub gastronomicznej (kubki na kawę do sprzedaży, opakowania do surówek w sklepach czy pojemniki do dań na wynos w gastronomii).

W związku z tym, że ustawodawca nakładając obowiązek pobierania opłaty nie wprowadził żadnych procedur, które umożliwiałyby ustalenie przez nas, czy kupujący jest użytkownikiem końcowym czy nie, jesteśmy zmuszeni prosić Państwa o podpisanie stosownego oświadczenia. Oświadczenia będą przesyłane mailem lub przekazywane przy dostawach. Podpisane przez Państwa oświadczenie o braku statusu użytkownika końcowego zwalnia nas z obowiązku pobrania opłaty od Państwa.

W przypadku braku takiego oświadczenia zmuszeni będziemy pobrać taką opłatę.

Wysokość opłat (oryginalny tekst rozporządzenia):

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami. Na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 oraz z 2023 r. poz. 877) zarządza się, co następuje:

1. Stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:

1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:

a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

POBIERZ OŚWIADCZENIE DO WYPEŁNIENIA:

Partnerzy

Jak do nas dojechać?

Sprawdź gdzie znajduje się siedziba naszej firmy